Uwierzytelnienie Google nie powiodło się. Spróbuj ponownie później!
Coś poszło nie tak podczas wczytywania tej klawiatury. Spróbuj ponownie później! Zapisano klawiaturę!Osiągnąłeś maksymalną liczbę zapisanych polipad na konto. Usuń niektóre i spróbuj ponownie! Coś poszło nie tak podczas zapisywania tej klawiatury. Spróbuj ponownie później! Bieżąca klawiatura jest pusta. Dodaj kilka kafelków przed zapisaniem! Ta klawiatura została już zapisana. Wprowadź zmiany i spróbuj ponownie! Podczas usuwania coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później! Zaktualizowano ustawienia udostępniania! Nie udało się zaktualizować ustawień udostępniania. Spróbuj ponownie później! Podczas przenoszenia coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później! Coś poszło nie tak podczas zmiany nazwy. Spróbuj ponownie później!
Nie można zrównoważyć tych ciężarów. To nie jest prawidłowa sieć wielościanów. W przypadku rozwiązań osłonowych obsługiwane są tylko wielokąty.