Google'i autentimine ebaõnnestus. Palun proovi hiljem uuesti!
Selle Polypadi laadimisel läks midagi valesti. Palun proovi hiljem uuesti! Polypad on salvestatud!Olete saavutanud ühe konto maksimaalse salvestatud Polypadide arvu. Kustutage mõned ja proovige uuesti! Selle Polypadi salvestamisel läks midagi valesti. Palun proovi hiljem uuesti! Praegune Polypad on tühi. Enne salvestamist lisage mõned plaadid! See Polypad on juba salvestatud. Tehke mõned muudatused ja proovige uuesti! Midagi läks kustutamisel valesti. Palun proovi hiljem uuesti! Jagamisseaded on uuendatud! Jagamisseadeid ei saanud värskendada. Palun proovi hiljem uuesti! Midagi läks kolimisel valesti. Palun proovi hiljem uuesti! Midagi läks ümbernimetamisel valesti. Palun proovi hiljem uuesti!
Neid raskusi on võimatu tasakaalustada. See pole kehtiv polühedronvõrk. Kattelahenduste puhul toetatakse ainult hulknurki.