האימות של Google נכשל. בבקשה נסה שוב מאוחר יותר!
All Lesson Plans

Finding Factors of Numbers in 3 Ways

Using Number Tiles to Find Factor Pairs of Numbers

Using Prime Factor Circles to Find Factor Pairs of Numbers

Using Prime Factor Circles to Find All Factors of Numbers