การตรวจสอบสิทธิ์ของ Google ล้มเหลว กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง!
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลด Polypad นี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง! Polypad บันทึกแล้ว!คุณมี Polypads ที่บันทึกไว้ถึงจำนวนสูงสุดต่อบัญชีแล้ว ลบบางส่วนแล้วลองอีกครั้ง! เกิดข้อผิดพลาดขณะบันทึก Polypad นี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง! Polypad ปัจจุบันว่างเปล่า เพิ่มกระเบื้องก่อนบันทึก! Polypad นี้ได้รับการบันทึกไว้แล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วลองอีกครั้ง! เกิดข้อผิดพลาดขณะลบ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง! อัปเดตการตั้งค่าการแชร์แล้ว! อัปเดตการตั้งค่าการแชร์ไม่ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง! เกิดข้อผิดพลาดขณะย้าย โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง! เกิดข้อผิดพลาดขณะเปลี่ยนชื่อ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง!
เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้น้ำหนักเหล่านี้สมดุล นี่ไม่ใช่ตาข่ายรูปทรงหลายเหลี่ยมที่ถูกต้อง เฉพาะรูปหลายเหลี่ยมเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับโซลูชันการครอบคลุม