האימות של Google נכשל. בבקשה נסה שוב מאוחר יותר!
משהו השתבש בעת טעינת ה-Polypad הזה. בבקשה נסה שוב מאוחר יותר! פוליפד נשמר!הגעת למספר המרבי של Polypads שנשמרו לכל חשבון. מחק חלק ונסה שוב! משהו השתבש בעת שמירת ה-Polypad הזה. בבקשה נסה שוב מאוחר יותר! ה-Polypad הנוכחי ריק. הוסף כמה אריחים לפני השמירה! Polypad זה כבר נשמר. בצע כמה שינויים ונסה שוב! משהו השתבש בעת המחיקה. בבקשה נסה שוב מאוחר יותר! הגדרות השיתוף עודכנו! לא ניתן היה לעדכן את הגדרות השיתוף. בבקשה נסה שוב מאוחר יותר! משהו השתבש בעת המעבר. בבקשה נסה שוב מאוחר יותר! משהו השתבש בעת שינוי השם. בבקשה נסה שוב מאוחר יותר!
אי אפשר לאזן את המשקולות הללו. זו אינה רשת פוליהדרונית תקפה. Only polygons are supported for cover solutions.